Ga naar hoofdinhoud

Je anonimiteit is verzekerd

Er is bij de ontwikkeling van de studie en de website bijzonder veel aandacht besteed aan het vertrouwelijke karakter en de verwerkte persoonsgegevens zijn zo anoniem mogelijk.

Concreet betekent dit dat we geen persoonlijke gegevens opslaan van mensen die berichten versturen of ontvangen. We houden geen namen, telefoonnummers of e-mailadressen bij.

Van mensen bij wie een soa wordt gediagnosticeerd, registreren we ‘leeftijd’, ‘geslacht’ en ‘geslacht van de seksuele partners’. Je naam wordt voor de studie nergens bijgehouden.

Van partners die een bericht ontvangen bewaren we geen enkele informatie in onze databank. Gegevens die partners kunnen identificeren (telefoonnummers, e-mailadressen) worden niet bijgehouden. Ingevoerde e-mailadressen worden na versturing van het bericht onmiddellijk vernietigd. Telefoonnummers worden onmiddellijk versleuteld door de provider en worden daardoor onleesbaar.

Er zal dus op geen enkele wijze een link gecreëerd worden tussen mensen die een bericht versturen, en partners die een bericht ontvangen.

Je kunt via de Partneralert-website volledig anoniem je sekspartner(s) waarschuwen want de afzender van een anonieme waarschuwing is altijd een algemeen studie-e-mailadres of willekeurig gegenereerd telefoonnummer.

De website zelf is beveiligd door middel van het Secure Sockets Layer-protocol (SSL) en voorzien van een geldig beveiligingscertificaat. Dit certificaat bevestigt de identiteit van en versleutelt de communicatie tussen de Partneralert-webserver en de computer, tablet of smartphone waarmee je werkt.

De inlogcode

De inlogcode die je hebt gekregen, is strikt persoonlijk en mag enkel door jezelf gebruikt worden.

Je bent zelf als gebruiker verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In het bijzonder geldt dit voor de persoonlijke inlogcode. Je dient zorgvuldig met de inlogcode om te gaan en deze onder geen beding aan derden te verschaffen.

Misbruik

Het gebruik van de Partneralert.be-website voor andere doeleinden dan soa-waarschuwing is strikt verboden en zal worden gezien als misbruik van de site evenals het overdragen aan derden, publiceren of verveelvoudigen van de inlogcode. Misbruik zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld.

Je rechten

Je hebt steeds het recht aan de onderzoeker te vragen welke gegevens er over jou worden verzameld in het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is. Je hebt ook het recht op inzage in je persoonlijke informatie of om je gegevens te laten verwijderen. De bescherming van persoonlijke gegevens is wettelijk bepaald door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 14 april 2016.

Deze studie werd vooraf goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.